Free Spirit playground

Meditations- och inspirationscenter

 

Vi hälsar dig varmt välkommen till våra meditationsgrupper, kurs och gruppaktiviteter, föredrag och inte minst till en helande och avstressande behandling hos husets duktiga terapeuter. Här kan du upptäcka sidor av dig själv som du knappt kunnat föreställa dig. Få nya idéer till att blomstra och lägg uttjänta mönster och beteenden bakom dig.

Vi hoppas att många vill vara medskapare till en ny gemenskap. En mötesplats för öppna sinnen och hjärtan, och helt utan anknytning till varken religion eller gurus.

Maybe life isn't about avoiding the bruises. Maybe it's about collecting the scars to prove we showed up.
Free Spirit
playground

Pernille

Grundare/Innehavare

Meditationslärare, Ayurvedisk hälsorådgivare, Cert Healer,
Yoga instruktör, Dipl. Esoterisklivskunskapslärare

Jag har en dröm… att skapa en plats där människor möts, inspireras och helas, ett alternativ till TV och sociala medier. Idag äter tekniska prylar vår tid och även energi. Vi blir mer och mer passiva och mer stressade på samma gång. Många lever via Instagram och ytlig kontakt på Facebook. Vi har inte tid eller ork för samtal.

Vi har inte tid för hälsosam och hemlagad mat, kreativt skapande och lek. Vi köper quickfix, dvs färdiga lösningar som vi vet sällan är bra för oss. Vi är inte närvarande med dem vi älskar och bryr oss mest om. Och inte ens med oss själva.

Jag är säker på att både kroppen och själen är lika viktiga för att få ett fantastiskt liv, som innehåller glädje och sorger, utmaningar och upplevelser.

Gemenskap, närvaro och att leva i “egen hastighet”, håller oss friska, men det skapar också balans och får oss att känna mening med tillvaron.

Marcus

Medskapare och soulmate

Företagsledare, Cert Optimist, Dipl. inom Esoterisk livskunskap

Jag är som gladast när jag lyckats hjälpa en människa till en betydelsefull insikt, oavsett om det är privat eller i arbetslivet.

En annan utmaning är stress- många människor håller på att gå sönder av press utifrån, men även inifrån. Balans i livet och arbetslivet är en konstant utmaning för många. 

Ansvaret är alltid ditt eget, även om det underlättar med chefer/ledare som förstår och prioriterar för att undvika utbrändhet. Men det handlar inte bara om tid och praktiska verktyg, utan även om nya synsätt och mentala modeller för att uppleva balans- även vid riktigt hård belastning. Med utgångspunkt i gammal livsvisdom går det att finna strategier för att hantera stress bättre och välja bort det som inte tjänar dig väl längre.

Ett annat perspektiv på balans är i relation till planeten och kommande generationer. Vi skall inte ta allt vi kan- bara för att det är möjligt. Det finns tillräckligt med resurser för att vi skall kunna leva ett gott liv med fantastiska möjligheter, samtidigt som vi ger tillbaka till omgivningen, framtidens generationer och planeten jorden.