Kalender

Vad händer på FSP

Vecka: 5 februari

1   måndag       :

2  tisdag             :

3 onsdag           :

4  torsdag         :Meditation 2

5  fredag           :

6  lördag            :

7  söndag          :

Vecka: 6 februari

8   måndag       :Meditation 2

9   tisdag            :

10  onsdag        :

11  torsdag       :

12  fredag         :

13  lördag          :

14  söndag        :

Vecka: 7 februari

15   måndag          :

16   tisdag             :

17   onsdag           :

18   torsdag           :Meditation 2

19   fredag            :

20   lördag            :

21   söndag           :

 Vecka: 8 februari

22  måndag           :Meditation 2

23   tisdag             :

24  onsdag            :

25   torsdag           :

26  fredag             :Free Spirit Ladies

27   lördag            :

28   söndag           :

Vecka: 9 –  mars

1   måndag       :Andlig Basutbildning, 17-20

2   tisdag            :

3   onsdag         :

4   torsdag        :Meditation 2, 19-20:30

5   fredag          :

6   lördag           :

7   söndag         :

Vecka: 10 –  mars

8   måndag       :Meditation 2, 19-20:30

9   tisdag            :

10  onsdag        :

11  torsdag       :

12  fredag         :

13  lördag          :

14  söndag        :Kvinnocirkel 11-13:30

Vecka: 11 –  mars

15  måndag      :

16  tisdag          :

17  onsdag        :

18  torsdag       :Meditation 2, 19-20:30

19  fredag         :Free Spirit Mingel

20  lördag          :

21  söndag        :

Vecka: 12 mars

22 måndag       :Meditation 2, 19-20:30

23  tisdag          :

24  onsdag        :

25  torsdag       :

26  fredag         :Free Spirit Ladies

27  lördag          :

28  söndag        :Kvinnocirkel 11-13:30

Vecka: 13 –  mars/april

29  måndag      :Meditation 2, 19-20:30

30   tisdag         :

31  onsdag        :

1    torsdag       :

2   fredag          :

3   lördag           :

4   söndag         :

Vecka: 14 – april 

5   måndag       :Andlig Basutbildning, avslutning på Andrum

6   tisdag            :

7   onsdag         :

8   torsdag        :Meditation 2, 19-20:30

9   fredag          :

10   lördag         :

11   söndag       :Kvinnocirkel 11-13:30

 

 Vecka: 15 – april

12   måndag          :

13   tisdag             :

14   onsdag           :

15   torsdag           :

16   fredag            :

17   lördag            :

18   söndag           :

 

Vecka: 16 – april

19   måndag          :

20   tisdag             :

21   onsdag           :

22   torsdag           :

23   fredag            :

24   lördag            :

25   söndag           :

The great laws of the univers: